Pistol pentru spalat 0610
Pistol pentru spalat capacitate: 1000 cc
70,76 RON