Transport Gratuit!

Termeni si Conditii

Vânzător

S.C. THUNDER TOOLS S.R.L. - Sanpetru - Brasov, Str. Republicii Nr. 124, cod postal 507190, Telefon: 0368.464.006 sau 0762.205.444, Fax: 0368.464.004, Nr. Reg. Com.: J08/1348/2007, C.U.I.: RO 21760726

 

Cumpărător

Persoana fizică/juridică sau orice entitate juridică care efectueaza o Comanda.

Comandă - instiintare electronica ce intervine ca formă de comunicare între Cumpărător si Vanzator prin care Vânzătorul este de acord să livreze bunurile comandate şi Cumpărătorul este de acord sa facă plata acestora, tespectându-se termenii contractuali.

 

Contract

Reprezintă acordul online încheiat între Vânzător şi Cumpărător, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Cumpărătorului. Termenii şi condiţiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanţie emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia. Contractul se încheie pe durată nedeterminată, dar poate înceta în momentul în care Cumpărătorul îşi exercită dreptul de retragere din contract sau în caz de forţă majoră.

 

Termeni contractuali

  1. a) Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care vânzătorul işi derulează operaţiunile comerciale.
  2. b) Notificarea primită de catre Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare şi nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.
  3. c) Pentru motive justificate, Vânzătorul işi rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri din Comandă, va anunţa Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispozitţia Vânzătorului la efectuarea Comenzii şi va returna suma achitată.
  4. d) Contractul se consideră încheiat în momentul în care Vânzătorul acceptă comanda transmisă de Cumpărător. Acesta este momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poştei electronice şi/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

 

Forță majoră

Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen şi/sau în mod corespunzător, total sau parţial, este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat. Daca în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu incetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 

Legea aplicabilă - Jurisdicţia

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute intre Thunder Tools şi Clienţi / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Jud. Brașov.

 

Preţul produselor

Preţul produselor este cel menţionat pe pagina web şi este valabil în limita stocurilor disponibile. Costurile adiționale sunt evidenţiate separat pe factura de cumpărare. Preţul nu include taxele de transport, acestea sunt evidenţiate separat la finalizrea comenzii.

 

Imaginile produselor

Imaginile produselor afisate in magazinul on-line sunt cu titlu de prezentare. Acestea pot diferi de la un lot la altul.

 

Facturare - Plata

Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru produsele livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

 

Plata în avans

Pentru anumite comenzi, Vânzătorul poate solicita plata în avans a unui procent de până la 100%.

 

Livrare

(1) Cu excepţia cazului în care părţile au convenit altfel cu privire la momentul livrării, Vânzătorul livrează produsele, transferând posesia fizică sau controlul asupra produselor către client, fără întârziere nejustificată şi în orice caz, în decurs de cel mult 30 de zile de la încheierea contractului.

(2) În cazul în care Vânzătorul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a livra produsele în momentul convenit cu clientul sau în termenul stabilit la alin. (1), clientul îi solicită să efectueze livrarea într-un termen suplimentar, corespunzător circumstanţelor. În cazul în care Vânzătorul nu livrează produsele în termenul suplimentar respectiv, clientul are dreptul, după caz, la rezoluţiunea sau rezilierea contractului.

(3) Alineatul (2) nu se aplică contractelor de vânzare în cazul în care Vânzătorul a refuzat să livreze produsele sau în cazul în care livrarea în termenul convenit este esenţială având în vedere toate circumstanţele existente la încheierea contractului sau în cazul în care clientul informează Vânzătorul, înainte de încheierea contractului, că livrarea înainte de sau la o dată precizată este esenţială. În aceste cazuri, dacă Vânzătorul nu livrează produsele în momentul convenit cu clientul sau în termenul stabilit la alin. (1), clientul are dreptul, după caz, la rezoluţiunea sau rezilierea contractului.

 

Transferul proprietătii bunurilor

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plătii din partea Cumparatorului, în locaţia indicată în Comandă (întelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier)

 

Răspundere

Toate informaţiile folosite pentru descrierea Bunurilor pe Site (imagini / prezentări multimedia / etc) nu reprezinta o obligatie contractuala din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

 

Respectarea legilor şi a standardelor

Vânzătorul va respecta toate legile, reglementările şi ordonantele aplicabile la realizările sale contractuale, inclusiv fără limitare la fabricarea, asamblarea, manipularea, transportul, depozitarea, ambalarea sau livrarea produselor şi aplicabile la sănătate, securitate, mediu.

 

Garanţie

Toate produsele comercializate prin intermediul site-ului sculediverse.ro beneficiază de condiţii de garanţie conforme legislaţiei în vigoare şi politicilor comerciale ale producătorilor: Persoanele fizice beneficiază de garanţie de 24 luni. Se acordă garanţie pentru defecte de material şi defecte de fabricaţie. Nu se acordă garanţie dacă produsul a fost utilizat necorespunzător sau pentru uzură. Produsele consumabile nu beneficiază de garanţie.

 

Returnarea produselor / banilor

Consumatorul, persoană fizică, are dreptul de a denunţa unilateral contractul la distanţă prin notificare în scris trimisă comerciantului, în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produsului, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv.

 

Confidenţialitate

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, toate informaţiile furnizate de dumneavoastră vor fi administrate în condiţii de siguranţă, vor ramâne strict confidenţiale şi nu vor fi vândute, reutilizate, închiriate sau dezvăluite terţilor.

Acestea vor fi folosite doar în scopul realizării actului comercial dintre SculeDiverse.ro şi Cumpărătorii săi, al comunicării cu aceştia privind evoluţia şi starea comenzilor, al informării acestora cu privire la funcţionarea siteului şi a ofertelor acestuia.

SculeDiverse.ro poate notifica Cumpărătorii privind ofertele curente prin newsletter, poate trimite felicitări şi alte mesaje speciale.

 

Orice utilizator care a furnizat datele sale personale siteului SculeDiverse.ro, în cadrul procesului de înregistrare în vederea cumpărării de produse, poate cere ca acestea să fie şterse din baza de date a SculeDiverse.ro, trimiţând un email la comenzi@sculediverse.ro